بازی رو پیش بینی کن ۶۰۰ گیگ اینترنت ثابت جایزه ببر!

نتیجه بازی رو پیش بینی کنید تا در قرعه کشی ۶۰۰ گیگ اینترنت ثابت سه ماهه برای ۵ نفر شرکت کنید

مس رفسنجان

logo background holder

مس رفسنجان

18:00
جمعه ۱۵ مهر - شهدای صنعت مس رفسنجان.
logo background holder

هوادار

هوادار

18:00
جمعه ۱۵ مهر - شهدای صنعت مس رفسنجان.

پیش بینی کن ۶۰۰ گیگ اینترنت ثابت جایزه ببر!

مس رفسنجان

logo background holder

پیش بینی کن!

18:00
جمعه ۱۵ مهر - شهدای صنعت مس رفسنجان.
logo background holder

هوادار

شماره موبایلت رو وارد کن