بازی رو پیش بینی کن ۶۰۰ گیگ اینترنت ثابت جایزه ببر!

نتیجه بازی رو پیش بینی کنید تا در قرعه کشی ۶۰۰ گیگ اینترنت ثابت سه ماهه برای ۵ نفر شرکت کنید

پیکان

logo background holder

پیکان

15:00
جمعه ۲۹ مهر - ورزشگاه انقلاب کرج
logo background holder

هوادار

هوادار

زمان شرکت در پیش بینی به پایان رسیده است
15:00
جمعه ۲۹ مهر - ورزشگاه انقلاب کرج

پیش بینی کن ۶۰۰ گیگ اینترنت ثابت جایزه ببر!

پیکان

logo background holder

پیش بینی کن!

15:00
جمعه ۲۹ مهر - ورزشگاه انقلاب کرج
logo background holder

هوادار

شماره موبایلت رو وارد کن